Privacybeleid

Privacybeleid

Laatste update: Brussel, 15/05/2018 

ITW Belgium respecteert uw privacy. Deze privacyverklaring legt uit wie we zijn, hoe we u persoonlijke gegevens verzamelen, delen en gebruiken en hoe u beroep kan doen op uw recht op privacy.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonlijke informatie die wij verzamelen op onze website www.spitpaslode.be en www.fulloptionservice.com. Om te raadplegen welke persoonlijke informatie wij via interactie verzamelen, gelieve de privacyverklaring hieronder te raadplegen.

Indien u vragen heeft of bezorgd bent over het gebruik van uw persoonlijke informatie gelieve contact met ons op te nemen via de contactinformatie die u terugvindt in hoofdstuk 11.

Inhoud:

 1. Welke persoonlijke informatie verzamelen we en met welk doel?
 2. De wettelijke basis voor het verwerken van persoonlijke informatie
 3. Met wie wordt deze informatie gedeeld en op welke manier?
 4. Dataretentie
 5. Uw recht tot gegevensbescherming betreffende persoonlijke data in het bezit van ITW Belgium
 6. Worden mijn persoonlijke gegevens naar het buitenland overgedragen?
 7. Beveiligingsmaatregelen betreffende uw persoonlijke data
 8. Cookies en vergelijkbare technologieën
 9. Linken naar websites van derden
 10. Wijzigingen in onze privacyverklaring
 11. Hoe neemt u contact met ons op? 
 1. Welke persoonlijke informatie verzamelen we en met welk doel?

De persoonlijke informatie die we mogelijks verzamelen wanneer u onze website bezoekt is onder te brengen in de volgende categorieën:

Informatie door u vrijwillig verstrekt.

Bepaalde onderdelen van onze website kunnen u vragen vrijwillig persoonlijke informatie met ons te delen, zoals het invullen van een onlineformulier:

 • Naam, voornaam, bedrijfsnaam, titel, bedrijfsadres, sector, land
 • Persoonlijke contactinformatie (telefoon, email, fax, etc.)
 • Naam, adres, departement, contactinformatie en andere informatie in relatie met het bedrijf waarvoor u werkt (indien van toepassing) en de functie u bekleedt.
 • Btw-nummer
 • Gebruiksvoorkeuren (vb. taalvoorkeur)
 • Marketing voorkeuren
 • Winkelmand- en betaalinformatie
 • Inschrijvingen op nieuwsbrieven, inschrijvingen voor promoties, gebruik speciale aanbiedingen, etc.
 • Reviews, ratings, enquête-antwoorden en andere vormen van feedback
 • De inhoud van communicatie verstuurd via de website, inclusief alle informatie gedeeld op de social communities, op de website of anderzijds gedeeld met ITW Belgium en/of andere gebruikers
 • Andere informatie die u invoert of upload op de website (vb. andere info die u invult op een online formulier, een foto die u uploadt)

Informatie die wij automatisch verzamelen

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij automatisch bepaalde informatie van uw toestel verzamelen. In sommige landen, inclusief de landen binnen de Europese Economische Ruimte, kan deze informatie worden beschouwd als persoonlijke informatie onder de van toepassing zijnde wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming.

De informatie die wij verzamelen kan met name het volgende bevatten:

 • IP-adres, besturingssysteem, type browser, browser versie, browser configuratie, naam van de internetprovider en andere soorten computer- en verbinding gerelateerde informatie die relevant is voor het identificeren van uw type apparaat dat verbinding maakt met de website om gegevensuitwisseling mogelijk te maken en te zorgen voor een eenvoudig gebruik van de website.
 • URL en IP-adres van de website waarvan u onze website heeft bezocht of waarvan u bent doorverwezen, inclusief datum en tijd.
 • Sub pagina’s die op onze website zijn bezocht, links op de website die zijn gevolgd, inclusief datum en tijd.
 • De volledige Uniform Resource Locator (URL) click stream naar, via en van de website, inclusief datum en tijd.
 • Shopping geschiedenis, inclusief openstaande en afgesloten transacties
 • Ingevoerde zoektermen
 • Diensten/producten bekeken of gezocht op onze website.

Het verzamelen van deze informatie stelt ons in staat om de bezoekers van onze website beter te begrijpen, waar ze vandaan komen en welke inhoud of producten op onze website voor hen van belang zijn. Wij gebruiken deze informatie voor interne analysedoeleinden om de kwaliteit en de relevantie van onze website voor onze bezoekers te verbeteren.

Een deel van deze informatie wordt verzameld met behulp van cookies en vergelijkbare tracking technologieën, zoals hieronder in hoofdstuk 8 “Cookies en vergelijkbare technologieën” verder wordt beschreven.

Informatie die wij verkrijgen van externe bronnen

Sommige persoonlijke informatie bekomen wij van externe bronnen (nieuwsbrieven, marketingcampagnes, survey, ...) maar alleen wanneer wij gecontroleerd hebben dat deze externe partijen op een rechtmatige wijze uw toestemming hebben bekomen voor het delen met derden of wettelijk de toestemming/verplichting hebben deze persoonlijke informatie met ons te delen.

 1. De wettelijke basis voor het verwerken van persoonlijke informatie

De wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie, zoals hierboven beschreven, hangt af van de informatie in kwestie en de context waarin we deze verzamelen.

Normaal gesproken verzamelen we echter alleen persoonlijke informatie van u (i) wanneer de verwerking in ons legitiem belang is en uw rechten niet worden overschreden, (ii) wanneer wij deze persoonlijke informatie nodig hebben om een contract af te sluiten, (iii) wanneer wij de toestemming hebben om dit te doen.

We verwerken uw persoonlijke gegevens voor de onderstaande doeleinden:

 • Beheer, bediening, onderhoud en verbetering van onze website;
 • U te contacteren om u en uw organisatie op de hoogte te brengen van nieuwe producten en diensten die wij zullen aanbieden;
 • Het evalueren van de geschiktheid van uw organisatie voor bepaalde aanbiedingen, producten of diensten;
 • Het optimaliseren en personaliseren van onze website, marketing, producten en diensten;
 • Het uitvoeren van analyses of klantenonderzoeken, inclusief algemeen marktonderzoek of klantenbevragingen betreffende behoeften en opinies over specifieke onderwerpen, verkoops- en trafficpatronen genereren en de effectiviteit van advertenties analyseren. Dit zowel op anonieme basis (vb. door het samenvoegen van gegevens) of op individuele basis (indien wettelijk toegestaan);
 • Het beantwoorden van vragen en het antwoorden op uw aanvragen (via webforms bijvoorbeeld);
 • Uw organisatie voorzien van informatie over onze andere producten en diensten en regelmatige updates voer zaken die van belang kunnen zijn voor uw organisatie door middel van verschillende marketingkanalen zoals (maar niet beperkt tot): post, email, telefoon, fax, nieuwsbrieven, SMS/MMS berichten, berichten op social media, online advertising en zoekmachine advertenties, inclusief periodieke verzending van promomaterialen over producten, diensten en promoties van ITW Belgium, specifiek gericht op uw organisatie. (Direct marketing);
 • Het genereren van statistische gegevens over het gebruik van onze website, social mediapagina’s, producten en diensten;
 • Bevestigen dat de orders van uw organisatie zijn ontvangen en om deze te verwerken nagaan of uw organisatie een reeds geregistreerde klant is wanneer er contact wordt opgenomen met onze customer service en gebruikt wordt gemaakt van onze diensten;
 • Het leveren van de relevante producten en diensten aan uw organisatie, voor het beheer van uw account door onze customer service en voor facturatiedoeleinden;
 • Onze interne doeleinden zoals beheer, onderzoek en analyse, bedrijfsrapportering en het verbeteren van de bedrijfsefficiëntie;
 • Zorgen voor de veiligheid van onze organisatie en onze medewerkers en helpen bij het handhaven van de servicekwaliteit (oproepen naar onze customer service kunnen worden gemonitord en/of vastgelegd voor authenticatie-, beveiliging-, kwaliteit- en trainingsdoeleinden);
 • Het traceren van overlast of kwaadwillige oproepen;
 • Het naleven van toepasselijke wetgeving, voorschriften, rechterlijke bevelen, verzoeken van overheids- en wetshandhavingsinstanties, om onze systemen naar te bedienen en onszelf, onze gebruikers en onze klanten te beschermen en om eventuele geschillen op te lossen;
 • Het segmenteren van ons klantenbestand en ons helpen bij het ontwikkelen van producten, diensten en promoties om uw organisatie de beste klantenervaring te bieden (gegevensverzameling in het CRM-systeem);
 • Om te communiceren over andere zaken (vb. servicereminders, technische kennisgevingen, updates, beveiligingsmeldingen, ondersteuning – en beheerberichten of servicebulletins);
 • Het beheren van enquêtes, prijsvragen, wedstrijden, beloningen of andere promotionele activiteiten en evenementen;
 • Het naleven van wettelijke verplichtingen, het voorkomen van onwettig gebruik van de website, het oplossen van geschillen en het bijhouden van overeenkomsten;
 • Andere doeleinden waarvoor u specifiek toestemming heeft gegeven, of zoals toegestaan binnen de van toepassing zijnde wetgeving.

Indien van toepassing, en voor zover wettelijke is vereist, zullen uw toestemming vragen alvorens wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken voor de bovengenoemde doeleinden. Eveneens, wanneer wij uw persoonlijke informatie wensen te gebruiken voor nieuwe of andere doeleinden niet compatibel met de doeleinden waarvoor we reeds uw gegevens hebben verzameld of ontvangen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en enkel mits uw duidelijke toestemming de gegevens voor de andere doeleinden gebruiken.

Voor de hierboven genoemde doeleinden hebben slechts een beperkt aantal personen binnen ITW België toegang tot uw persoonlijke gegevens. (Vb. verkoop, ondersteuning, IT, boekhouding, juridische ondersteuning, marketing, evenals bepaalde managers met toegewezen verantwoordelijkheid).

Indien u vragen heeft over of verdere informatie wenst met betrekking tot de rechtsgrondslag waarop wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, gelieve contact met ons op te nemen via de contactgegevens die u vindt onder hoofdstuk 11 “Hoe neemt u contact met ons op?”.

 1. Met wie wordt deze informatie gedeeld en op welke manier?

Voor de bovengenoemde doeleinden kunnen we uw persoonlijke gegevens delen met derden. Voor het optimaliseren van onze website kunnen we informatie verzamelen die ons helpt te begrijpen hoe klanten onze website gebruiken. We kunnen bijvoorbeeld, aan de hand van bepaalde informatie, onderzoeken welke delen van de website het vaakst worden bezocht. ITW België kan deze statistieken over onze klanten, verkoop, trafficpatronen en gerelateerde website-informatie verstrekken aan gerenommeerde externe leveranciers. Deze statistieken bevatten geen individuele identificatiegegevens. Persoonlijke gegevens zoals uw naam, emailadres of andere worden niet gebruikt in ons onderzoek.

Wij verkopen, verhandelen, verhuren, ruilen, onthullen of dragen geen persoonlijke gegevens over aan derden, behalve in volgende gevallen:

 • Bedrijven onderdeel van de ITW-groep, externe dienstverleners en partners: We kunnen externe dienstverleners (d.w.z. door ons ingeschakelde bedrijven of personen) inschakelen om bepaalde functies uit te voeren namens ons bedrijf en volgens onze instructies. Voorbeelden hiervan zijn databasebeheer, onderhoudsdiensten, webanalyses, afhandelen inkomende aanvragen, bezorgen van pakketten, verzenden van post en email, verwijderen van herhalende informatie in klantenlijsten, analyseren van gegevens, verkoops- en marketingassistentie systemen, verwerken van betalingen en customer servicesystemen. Externe dienstverleners zijn bijvoorbeeld IT Bedrijven, creditcardverwerkers, ratingbureaus of juridische, financiële en andere adviseurs. Elke externe leverancier die onze gegevens verwerkt of anderzijds persoonlijke gegevens verwerkt voor doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven, hebben alleen toegang tot dergelijke informatie die nodig is voor het uitvoeren van zijn specifieke functies, en alleen met doel het uitvoeren van deze functies. We zullen ervoor zorgen dat elke externe serviceprovider zich bewust is van en zich houdt aan deze verplichtingen. We zullen erop toezien dat uw persoonlijke informatie wordt verwerkt zoals wordt vereist door de geldende wetgeving voor gegevensbescherming en dat zij de passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen. Een overzicht van de bedrijven die onderdeel uitmaken van de ITW-groep is beschikbaar op spitpaslode.be. Een overzicht van onze externe serviceproviders kunt u hier terugvinden:
  • Sales fores
  • Navision
  • Dynamics 365
  • Mailchimp
  • Umbraco
  • Loyals
  • Survey Monkey
  • Day By Day
  • DHL
  • UPS
 • Rechtbanken, bevoegde wethandhavingsautoriteiten en regelgevende overheidsinstanties:

We kunnen uw persoonlijke informatie delen wanneer we het nodig achten te voldoen aan de van toepassing zijnde wetten of regelgeving. Om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te beschermen of om behoeften, rechten en de veiligheid van onze website, onze gebruikers en derde partijen veilig te stellen (bv. Fraudebeschermingsdoeleinden). Zonder beperking kan dit zaken omvatten waardoor we wettelijk verplicht zijn persoonlijke informatie te delen. (vb. bindend bevel van rechtbanken, wetshandhavingsinstanties of toezichthouders)

 • Potentiele of feitelijke kopers (en hun makelaars en adviseurs): bij het verder ontwikkelen van ons bedrijf worden er mogelijk onderdelen van onze website of ons bedrijf verkocht. Wij kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan potentiële of daadwerkelijke kopers als dit verband houdt met een feitelijke of voorgestelde aankoop, fusie of overname van een deel van onze website of onderneming, en op voorwaarde dat we de koper informeren dat hij uw persoonlijke data enkel en alleen voor doeleinden mag gebruiken zoals in deze privacyverklaring wordt vermeld.
 • Elke andere persoon: indien u hiermee instemt (waar u instemt met andere vormen van gegevens overdacht in verband met een inschrijving voor een specifieke service)
 1. Dataretentie

We bewaren de persoonlijke informatie die we van u verzamelen, daar waar we een permanente en legitieme zakelijke behoefte hebben dit te doen. (Vb. om u een service aan te bieden die u heeft aangevraagd, of om te voldoen aan geldende wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten). Wanneer we geen doorlopend legitieme bedrijfsbehoeften hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken zullen we deze verwijderen of anoniem maken of, indien dit niet mogelijk is (bv. Wanneer persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-up archieven), dan zullen wij uw persoonlijke gegevens isoleren van verdere verwerking totdat een verwijdering mogelijk is in overeenstemming met het standaardbeeld voor het verwijderen/vernietigen van back-ups.

 1. Uw recht tot gegevensbescherming betreffende persoonlijke data in het bezit van ITW Belgium

U heeft volgende rechten betreffende gegevensbescherming:

 • Indien u toegang wenst tot uw persoonlijke gegevens, deze wenst te corrigeren, bijwerken of verwijderen, kunt u dit op elk gewenst moment aanvragen. Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen via de contactgegevens die u onder hoofdstuk 11 “Hoe neemt u contact met ons op?” Na ontvangst van uw schriftelijke aanvraag, en indien wij over voldoende persoonlijke informatie beschikken om u te identificeren, zullen wij uw persoonlijke informatie waarover wij beschikken aan u bekendmaken en verheffen tot het niveau dat dit wettelijk is toegestaan/vereist. U kan ook verzoeken dat wij onjuiste persoonlijke informatie corrigeren of persoonlijke gegevens verwijderen waarvan u denkt dat wij ze niet langer op een legitieme manier verwerken, zoals wettelijk verplicht is. Verzoeken om persoonlijke data te verwijderen zijn onderworpen aan alle geldende wettelijke en ethische rapportage- of documentatieverplichtingen die aan ons zijn opgelegd.
 • Bovendien kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonlijke data in bepaalde situaties, inclusief als uw persoonlijke informatie wordt verwerkt op basis van legitieme belangen.
 • U kan ons ook vragen om de verwerking van uw gegevens in bepaalde situaties te beperken. (D.w.z. de verwerking stopzetten, maar informatie behouden), of om uw persoonlijke gegevens overdraagbaar te maken (D.w.z. uw persoonlijke data op verzoek aan u of aan een andere partij doorgeven). Opnieuw, om hier op beroep te doen, gelieve ons te contacteren via de contactgegevens die u onder hoofdstuk 11 “Hoe neemt u contact met ons op?” kan terugvinden.
 • U heeft het recht u af te melden voor marketingcommunicatie die wij u op elk gewenst moment toesturen. U kan dit recht uitoefenen door op de link “uitschrijven” of “opt-out” te klikken in de e-mails of door contact met ons op te nemen. Om u af te melden voor eventuele andere vormen van marketing (mailings, direct mail, telemarketing, …) gelieve ons te contacteren via de contactgegevens die u onder hoofdstuk 11 “Hoe neemt u contact met ons op?” kan terugvinden.
 • Eveneens, als wij uw persoonlijke data met uw toestemming hebben bekomen, kan u deze toestemming op ieder moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die we voorafgaand aan uw aanvraag hebben uitgevoerd, noch zal dit een invloed uitoefenen op de verwerking van uw persoonlijke data die wordt uitgevoerd op de grond van andere rechtmatige verwerkingsgronden.
 • U heeft het recht bij de autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Voor meer informatie neemt u contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit, In België is dit GBA (gegevens-beschermingsautoriteit) www.gegevenbeschermingsautoriteit.be, voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 • We beantwoorden alle verzoeken die we ontvangen inzake gegevensbeschermingsrechten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 1. Worden mijn persoonlijke gegevens naar het buitenland overgedragen?

Bedrijven onderdeel van de ITW Groep, externe dienstverleners en partners verlenen hun diensten over de hele wereld. Dienovereenkomstig kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan of verwerkt worden in een ander land dan het land waar u woont. Meer specifiek bevinden onze websiteservers zich bijvoorbeeld in Frankrijk, dit betekent dat de verwerking van uw persoonsgegevens ook in dit land kan plaatsvinden. Dit kunnen ook landen zijn waar de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming een mindere mate van bescherming biedt dan in uw eigen land.

Als u zich bevindt binnen de EU/EER of in Zwitserland, kan het land waar de ontvanger is gevestigd niet worden gekwalificeerd als een veilig land onder de Databeschermingsrichtlijn (95/46/EG) (European Data Protection Directive) of de algemene EU-verordening gegevensbescherming (679/2016) (EU General Data Protection Regulation) of de Federale wet op gegevensbescherming (Federal Data Protection Act) van Zwitserland. In dergelijke gevallen zal ITW België er desondanks voor zorgen uw persoonlijke data op een juiste manier wordt beschermd, in overeenstemming van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit omvat dat de ontvangers er zich toe verbinden zich te houden aan de principes van het Privacy Shield (voor ontvangers in de VS) en het omvat de implementatie van de standaardcontractbepalingen geldend binnen de Europese commissie voor de overdracht van persoonlijke informatie binnen éénzelfde groep. Dit laatste houdt in dat alle bedrijven binnen de ITW Group, die persoonlijke data verwerken van personen uit de EER, zich houden aan de Europese wetgeving omtrent gegevensbescherming.

Onze standaardcontractbepalingen kunnen op verzoeken worden verstrekt. (Wij hebben vergelijkbare, passend beschermingsmaatregelen getroffen met onze externe serviceverleners en partners. Verdere details kunnen op verzoek worden verstrekt.)

 1. Beveiligingsmaatregelen betreffende uw persoonlijke data

Wij stellen alles in zijn werk om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de informatie die u ons verschaft te beschermen. Wij nemen passende technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw data te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of schade, opbaarmaking of verlies. De getroffen maatregelen zijn ontworpen om het juiste beveiligingsniveau aan te bieden dat passend is voor de verwerking van persoonlijke gegevens.

Houd er rekening mee dat de communicatie via internet, zoals e-mails, nooit veilig zijn, tenzij de berichten geëncrypteerd zijn.

 1. Cookies en vergelijkbare technologieën

Cookie Beleid

ITW Belgium respecteert uw persoonlijke privacy en is toegewijd aan het naleven van de geldende privacy- en gegevensbeschermingswetten en richtlijnen, inclusief AGV (GDPR).

Dit Cookie beleid en privacyverklaring van de website beschrijven hoe wij omgaan met de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt op de website www.spitpaslode.be. Deze kennisgeving is alleen van toepassing op het volledige website portfolio van ITW Belgium (inclusief www.spitpaslode.be, maar ook alle sub websites), dus niet op websites van derden die mogelijks toegankelijk zijn via onze websites.

Wij gebruiken cookies, web beacons, unieke identificatiegegevens en vergelijkbare technologieën om informatie te verzamelen en te verwerken (waaronder uw persoonlijke data) over uw gedrag op onze websites, onze communicatiekanalen en diensten en websites van derden die tot ons advertentienetwerk behoren. De informatie die we via deze technologieën bekomen kan worden gebruikt om u relevante advertenties te tonen op basis van uw interesses.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatste en die uw apparaat op een unieke wijze identificeren/ Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op uw apparaat te plaatsen.

Web beacons (ook wel “pixel tags” genoemd) zijn kleine codeblokken op webpagina’s of in onze e-mails waarmee we cookies kunnen lezen en instellen. Web beacons worden vaak gebruikt om, samen met cookies, informatie omtrent onlineactiviteiten op websites, e-mails en andere te verzamelen.

Cookies

Om het gebruik en de navigatie van de website te vereenvoudigen, plaatsen we soms een klein gegevensbestand op uw computer of uw apparaat. Deze kleine bestanden zijn beter gekend als cookies. De meeste websites die u bezoekt zullen cookies gebruiken om uw gebruikservaring te verbeteren wanneer u de website in staat stelt u te ‘herinneren’, hetzij voor de duur van uw bezoek (‘session cookie’) of voor meerdere bezoeken (‘permanent cookie’).

Cookies doen tal van verschillende zaken, zoals u efficiënt laten navigeren tussen pagina’s, uw voorkeuren opslaan en algemeen uw ervaring met de website verbeteren. Cookies maken de interactie tussen u en de website sneller en eenvoudiger. Als een website geen cookies gebruikt zal deze denken dat u een nieuwe bezoeker bent, telkens u naar een nieuwe pagina navigeert – bijvoorbeeld, wanneer u inloggegevens opgeeft en u een andere pagina bezoekt, zal u niet ingelogd blijven omdat de website u niet herkent.

Cookies maken uw bezoek eenvoudiger door:

 • Instellingen te onthouden, zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft in te voeren op elke pagina die u bezoekt. (Bv. Artikelen in uw winkelmandje)
 • Informatie te onthouden die u heeft opgegeven (vb. postcode), zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft in te voeren.
 • Traceren hoe u onze website gebruikt, zodat we deze kunnen verbeteren om aan uw behoeften te voldoen

We gebruiken cookies om de site voor u beter te laten werken en omdat ze essentieel zijn voor het gebruik van onze website. U kunt deze kleine bestanden naar eigen inzicht beheren en/of verwijderen. Meer informatie over cookies en hoe u ze kunt beheren op https://www.aboutcookies.org.

Als u het gebruik van cookies op deze website verhindert, houd er dan rekening mee dat sommige delen ontoegankelijk zijn of niet goed werken.

Als u wenst dat er geen enkele informatie over u wordt verzameld, kunt u ervoor kiezen de website niet te gebruiken.

Hoe gebruiken we cookies

Onze website kan op verschillende plaatsen cookies gebruiken, we hebben ze hieronder allemaal vermeld met meer informatie over waarom we ze gebruiken.  

Websitegebruik meten (Google Analytics)

We gebruiken Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe de bezoekers onze website gebruiken. We doen dit om ervoor te zorgen dat de website voldoet aan de behoeften van de gebruikers en om te begrijpen hoe we zaken kunnen verbeteren.

Google Analytics slaat informatie op over welke pagina’s u bezoekt, hoe lang u op de site bent, hoe u hier bent gekomen en waar u op klikt.

De volgende cookies worden ingesteld door Google Analytics:

Naam

Inhoud

Bewaartermijn

_utma

Willekeurig gegenereerd nummer

2 jaar

_utmb

Willekeurig gegenereerd nummer

30 minuten

_utmc

Willekeurig gegenereerd nummer

Bij het sluiten van de browser

_utmx

Willekeurig gegenereerd nummer

2 jaar

_utmxx

Willekeurig gegenereerd nummer

2 jaar

_utmz

Willekeurig gegenereerd nummer en informatie over hoe de site werd bereikt (bv. direct, via een link, organische zoekresultaten of paid search)

6 maand

Geselecteerde producten

Voor onze websites die e-commercegebieden bevatten, plaatsen we een eenvoudig cookie met:

Naam

Inhoud

Bewaartermijn

Website domeinnaam (bv, smith.com)

Willekeurig gegenereerde alfanumerieke code (winkelmandje id eg Nc87HDteg3)

60 dagen OF direct na voltooiing van de aankoop

Leden en geregistreerde gebruikers

Voor onze websites die logingebieden bevatten en geregistreerde gebruikers hebben, is er een eenvoudig cookie ingesteld met:

Naam

Inhoud

Bewaartermijn

Website domeinnaam (bv, smith.com)

id nummer of lidmaatschap (eg '42')

Middernacht zelfde dag

Niet alle websites

Uw land (bij naam vb. 'UK')

Middernacht zelfde dag

Niet alle websites

Btw-vrijstelling status (eenvoudige 'Ja' or 'Nee')

Middernacht zelfde dag

‘Onthoud mij' Functie

Voor onze website die ledengebieden bevatten en geregistreerde gebruikers hebben en u in staat stellen om te worden ‘onthouden’ voor uw volgend bezoek, stellen wij een eenvoudig cookie in dat:

Naam

Inhoud

Bewaartermijn

Website domeinnaam (bv, smith.com)

id nummer of lidmaatschap (eg '42')

30 dagen

Wijzigingen in de kennisgeving

ITW België behoudt zich het recht het cookiebeleid op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen, door de herziende versie op de website te plaatsen. Als de privacyverklaring is gewijzigd zijn de wijzigingen enkel van toepassing op de persoonlijke informatie die we verzamelen nadat we de herziende kennisgeving van het cookiebeleid op de website hebben geplaatst.

 1. Linken naar websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar onze websites verwijzen of die op onze websites adverteren. De websites van derden hanteren hun eigen privacyverklaring of -beleid dat we aanraden te lezen.

 1. Wijzigingen in onze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen om het up-to-date te houden of om te voldoen aan veranderende wettelijke, technische of zakelijke vereisten. Wanneer we onze privacyverklaring updaten, zullen we u op een gepaste wijzigen hiervan op de hoogte brengen, in het belang van de wijzigingen die we aanbrengen. We zullen uw toestemming vragen voor iedere belangrijke wijziging in de privacyverklaring, indien dit wordt vereist door de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Aan de hand van datum die wordt vermeld bij ‘laatste update’ kan u controleren wanneer deze privacyverklaring laatst is gewijzigd.

 1. Hoe neemt u contact met ons op?

Indien u vragen of opmerkingen heeft over gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via onderstaande contactinfo.

Adres:   ITW België

SPIT PASLODE

 ‘t Hofveld 3

1702 Groot-Bijgaarden

Telefoonnummer: +32 332 39 00

E-mail: Ch@itw-belgium.com

Naleving en samenwerking met regelgevende instanties.

We bekijken onze privacyverklaring regelmatig. Onze procedure en werkwijzen zijn in overeenstemming met de door de EU vastgestelde AVG (gdpr).